EQUIPE EDITORIAL

ISSN 2674-5887 
DOI: 10.36947/26745887 

Editor Chefe

Dr. Jefferson Bruno Pereira Ribeiro


Editor Científico

Dr. Jonathan Rosa Moreira


Autor Corporativo

Geekerd Ensino DisruptivoCNPJ: 28.615.047/0001-89

Editores de Áreas Multidisciplinares

[CLICK] EDITORES DE ÁREAS MULTIDISCIPLINARES

Editora

Geekerd Editora 

SMPW Quadra 28  - CEP 71745-801